O mnie

Wykształcenie i doświadczenie

Magdalena Rachubińska
psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka

 Zajmuję się psychoterapią indywidualną dorosłych, psychoterapią par i małżeństw, konsultacjami psychologicznymi, oraz psychoterapią seksuologiczną. Posiadam tytuł specjalisty leczenia zaburzeń odżywiania Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania. W swojej pracy integruję humanistyczne nurty psychoterapeutyczne oraz pracę z ciałem. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz dbam o rozwój osobisty.

Prowadzę szkolenia dla studentów psychologii, dzięki którym mogą nabyć wiedzę i umiejętności ułatwiające im przyszłą pracę z klientami. Dodatkowo szkolę specjalistów, którzy doskonalą swój warsztat terapeutyczny.

Prywatnie pasjonują mnie podróże. Od 10 lat jestem zakochana w górach – chcę zdobywać nowe szczyty, również własnych możliwości. Dużą radość sprawia mi taniec, śpiew i spotkania z najbliższymi. Odprężam się przy dobrej książce i muzyce. Zgłębiam coraz to nowe przepisy kulinarne i techniki pomocy psychologicznej.

Nieustannie się rozwijam. Wyznaczyłam sobie liczne cele, zarówno prywatne, jak i osobiste. Wśród nich znajduje się niesienie pomocy innym ludziom tak, aby mogli cieszyć się pełnią życia.

Wykształcenie

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie w nurcie integracyjnym, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłam także 2,5-letni kurs psychoterapii zaburzeń seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, który da mi kwalifikacje seksuologiczne. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapii par w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

 

Studia

 • Instytut Psychologii Zdrowia, Profesjonalna Szkoła Psychoterapii w Warszawie – psychoterapia integracyjna

 • Uniwersytet Łódzki – psychologia, specjalność kliniczna i zdrowia, studia jednolite magisterskie

 • Uniwersytet Łódzki – pedagogika, specjalność resocjalizacja, studia I stopnia

 Kursy i szkolenia

 • Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku – 2.5 letni kurs psychoterapii seksuologicznej indywidualnej oraz par i małżeństw

 • Dom Psychoterapii Gestalt – 4-miesięczny kurs pracy z ciałem

 • Dom Psychoterapii Gestalt – Praca z ofiarami przemocy seksualnej w dzieciństwie

 • Łódzkie Centrum Gestalt – Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii

 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Analiza marzeń sennych

 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Terapia poprzez ciało. Diagnoza i strategie psychoterapeutyczne (ujęcie Gestalt i bioenergetyki Lowena)

 • Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania – całościowe szkolenie z zakresu leczenia zaburzeń odżywiania, model psychologiczny, uzyskanie tytułu specjalisty

 • Centrum Terapii Lew-Starowicz – Metody diagnostyczne w seksuologii

 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Trening Pracy z Ciałem

 • Łódzkie Centrum Gestalt – Trening Terapeutyczny dla Psychoterapeutów

 • Instytut Psychologii Zdrowia – Trening Interpersonalny i Trening Intrapsychiczny

 • Centrum Terapii Krótkoterminowej – szkolenie z zakresu wykorzystania metod „Dam Radę” oraz „Jestem z ciebie dumny” opartych na założeniach Psychoterapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, uzyskanie tytułu praktyka

 • Fundacja Słonie na Balkonie – „Dziecko z depresją”; „Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem”; „ADHD i zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci i młodzieży” „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży – problem molestowania”

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – „Przyczyny i zapobieganie zachowaniom ryzykownym w zakresie seksualności młodzieży”

 • Instytut Pomocy Profesjonalnej – „Zanim się rozstaniemy – praca z parą, która chce się rozstać”

 • Krakowskie Towarzystwo Medyczne – „Kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych” 

 • Fundacja 24 godziny – Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” – „Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS” 

Konferencje

 • Udział czynny – Konferencja pt. „Psychika a dietetyka” – Łódź 2019
 • Udział czynny – Konferencja pt. „Kobiety – Mężczyźni – Bliskie związki wczoraj i dziś” – Katowice 2018
 • Udział czynny – Konferencja pt. „Rodzina – Praca – Edukacja, w poszukiwaniu dobrostanu” – Łódź 2018
 • Udział czynny oraz organizacja  – Konferencja pt. „Różne twarze wykluczenia” – Łódź, 2018
 • Udział czynny oraz organizacja – Konferencja filmowa pt. „Filmy, które każdy psycholog i pedagog obejrzeć powinien” – Łódź, 2018
 • Udział czynny – Konferencja pt. 'Psychologia w służbie rodziny – Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia” – Gdańsk, 2018.
 • Udział czynny – Konferencja Trzech Sekcji pt. „Inny, obcy, taki sam w psychoterapii” – Kraków 2017

 • „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu” – Warszawa, 2017

 • „Psychika a dietetyka” – I Ogólnopolska Konferencja PAD – Łódź, 2017

 • „Pogranicza coachingu i psychoterapii” – Warszawa, 2017

 • „Przekraczając granice. O zaburzeniach osobowości – wiązka A” – Warszawa, 2017

 • „Uzależnienia a Wyzwania Terapii i Edukacji” – Łódź, 2016 i 2017

 • Udział czynny – „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Rodzina – Praca. Wystąpienie pt.: „Relacje interpersonalne w związkach randkujących na wsi i w mieście” – Łódź, 2016

 • „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza” – Warszawa, 2016

 • „Buntownik bez wyboru. Dyssocjalne zaburzenie osobowości” – Warszawa, 2016

 • „Samopomoc i Partnerstwo. Nowe Perspektywy we wspieraniu osób chorujących psychicznie” – Warszawa, 2016

Praktyka zawodowa

Miejsca przyjęć pacjentów 

 • Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Magdalena Rachubińska, ul. Bolesława Limanowskiego 121, Łódź
 • Centrum Integracji Psychoterapii i Dietetyki, ul. Bolesława Limanowskiego 121, Łódź

Przeprowadzone szkolenia – dla firm Psychotesto i Medicover

 • „Praca a rodzicielstwo – jak znaleźć równowagę” (warsztat dla firm)
 • „Techniki relaksacyjne – konstruktywne wyciszenie” (warsztat dla firm)
 • „Jak nie zwariować w dzisiejszym świecie – radzenie sobie ze stresem” (szkolenie dla firm)
 • „Już nie daję rady – czyli jak odróżnić zmęczenie od wypalenia zawodowego” (szkolenie dla firm)
 • „Pewność siebie w biznesie” (szkolenie dla kobiet)
 • „Trening interpersonalny dla przyszłych psychologów” (krótki warsztat rozwojowy)
 • Nastolatek u psychologa, czyli jak pracować z młodymi klientami”
 • “Kontrola vs. impulsywność, czyli jak pracować z klientami z zaburzeniami odżywiania”
 • “Kryzys w relacji, czyli jak pracować z klientami zgłaszającymi kłopoty w związkach”
 • “Kiedy lęk przejmuje kontrolę, czyli jak pracować z klientami z zaburzeniami lękowymi”
 • „Życie kruche jak lód – czyli jak pracować z klientami z zaburzeniem osobowości typu borderline’
 • „Praca z klientami zgłaszającymi trudności w sferze seksualnej”
 • “Wyobrażenia w psychoterapii, czyli jak skutecznie wykorzystywać techniki wyobrażeniowe
  w pracy z klientem”

Doświadczenie zawodowe

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Medsolver, Łódź
 • Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna Psyche, Łódź
 • NZOZ Centrum Medyczne PrimaMed, Łódź
 • Centrum Kształcenia i Wychowania  OHP w Dobieszkowie

 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego, Oddział zaburzeń afektywnych dla dorosłych (E) oraz Oddział psychiatryczny dla dzieci

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej

 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi

 • Ośrodek Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, Stowarzyszenie MONAR

 • Fundacja Słonie na Balkonie 

 • Fundacja Jaś i Małgosia

 • Dom Dziecka nr 2 w Łodzi

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi

 • Świetlica Socjoterapeutyczna TPD w Łodzi

Wykonaj pierwszy krok

Zapraszam Cię do gabinetu, w którym będziemy mogli spokojnie porozmawiać w bezpiecznej atmosferze. Opowiesz o tym, z czym się zmagasz i wspólnie ustalimy, jak mogę Ci pomóc.

2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Projekt graficzny i realizacja: Metafora Studio